درخواست تعمیرات موبی ژ

کارشناس تعمیرات به ترتیب اولویت با شما تماس گرفته و مشکل شما را بررسی مینماید.

در صورت که مشکل از راه دور قابل برطرف کردن باشد مشکل را برطرف میکنیم در غیر این صورت امکان مراجعه حضوری و ارسال از طریق پیک و پست برای شما مقدور میباشد.