ایرپاد پرو ۲

شفاف ترین حالت برای شنیدن دنیای اطرافتان.

تنظیم کنترل هوشمند نویز محیط

Spatial Audio غوطه ور شدن در موزیک

با یک بار شارژ ۶ ساعت عمر باتری در دسترس دارید