هزینه رجیستری انواع آیفون


هزینه عوارض گمرک جهت رجیستر کردن گوشی های مسافری که از خارج به ایران آمده اند یا مدت زیادی خاموش بوده اند یا به هرترتیب بدون کد فعالسازی خریداری کرده اید بسته به قیمت اصلی دستگاه متفاوت است. در ادامه به بررسی دقیق این موضوع میپردازیم. فقط اگر قصد دارید بیشتر از 30 روز در ایران از گوشی استفاده کنید میبایست هزینه گمرک را پرداخت نمایید در غیر این صورت نیاز به هیچ اقدامی نیست.


مدل هزینه رجیستری
آیفون ۱۲ مینی ۶۴ گیگابایت ۲.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ مینی ۱۲۸ گیگابایت ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ مینی ۲۵۶ گیگابایت ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ ۶۴ گیگابایت ۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ ۱۲۸ گیگابایت ۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ ۲۵۶ گیگابایت ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو ۱۲۸ گیگابایت ۳.۸۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو ۲۵۶ گیگابایت ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو ۵۱۲ گیگابایت ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو مکس ۱۲۸ گیگابایت ۴.۵۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو مکس ۲۵۶ گیگابایت ۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
آیفون ۱۲ پرو مکس ۵۱۲ گیگابایت ۶.۸۰۰.۰۰۰ تومان
نظرات