خدمات تعمیرات گوشی موبایل مستلزم داشتن پروانه کسب معتبر صادر شده از این اتحادیه می باشد مجموعه موبیژه نیز مجوزهای معتبر از اتحادیه را دارا می باشد و نرخ نامه رسمی اتحادیه در سال ۱۴۰۱ به شرح زیر می باشد

نرخنامه ارائه خدمات مصوب اتحادیه
 شرح / قیمت گوشی (میلیون تومان)  ۱/۵۰۰ تا ۳ میلیون ۳ تا ۵ میلیون ۵ تا ۸ میلیون ۸ تا ۱۲ میلیون ۱۲ تا ۲۰ میلیون ۲۰ میلیون به بالا
نصب سیستم عامل (فلش و نرم افزار جانبی) ۶۰۰/۰۰۰ ۷۰۰/۰۰۰ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵/۰۰۰۰
رفع عیوب تخصصی نرم افزاری (گوگل اکانت - شماره سریال) ۹۰۰/۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰
تعویض قطعات دوربین ، کپسول گوشی ، میکروفن ، بازر ، فلت و ... ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰
تعویض تاچ و ال سی دی به صورت جداگانه ٪۵ ارزش گوشی  ٪۵ ارزش گوشی  ٪۵ ارزش گوشی  ٪۵ ارزش گوشی  ٪۵ ارزش گوشی  ٪۵ ارزش گوشی 
سرویس سخت افزاری (شامل بازو بست و رفع ایراد) ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱/۴۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰
تعمیرات سخت افزاری سطح یک (تعویض انواع کانکتور) ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
تعمیرات سخت افزاری سطح دو ( قطعات الکترونیک و آی سی های غیر چسبی) ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
هارد ٪۱۰ ارزش گوشی  ٪۱۰ ارزش گوشی  ٪۱۰ ارزش گوشی  ٪۱۰ ارزش گوشی  ٪۱۰ ارزش گوشی  ٪۱۰ ارزش گوشی 
تعمیرات سخت افزاری سطح سه (آی سی های چسبی ، CPU SWAP و ...) ٪۲۰ ارزش گوشی  ٪۲۰ ارزش گوشی  ٪۲۰ ارزش گوشی  ٪۲۰ ارزش گوشی  ٪۲۰ ارزش گوشی  ٪۲۰ ارزش گوشی 
تعویض مادر برد ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
تعویض باتری ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
تعویض قاب ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱/۸۰۰/۰۰۰ ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰
تبصره 1 : در موارد خاص توافقات کتبی طرفین ملاک خواهد بود .
تبصره 2 : قبل از انجام تعمیرات ، قیمت کل تعمیر دستگاه ، با احتساب قیمت قطعه ، توسط مسئول واحد صنفی اعلام می گردد . قیمت ها به ریال می باشد
تبصره 3 : مواردی که به صورت درصد می باشد ملاک محاسبه درصد از قیمت گوشی آکبند می باشد .